Като отговорна компания, ние в ГЛОБУС МЕДИЯ ГРУП и нейните структури, следвайки всички  законови изисквания и регламенти, сме предприели необходимите мерки, за да отговаряме напълно на новия европейски регламент. Ние не предоставяме данни на трети лица с изключение на законоустановените институции и органи.

 

Документи относно Защитата на личните Ви данни:

 

GDPR – Глобус Медия Груп и нейните структури

 

Общо-европейски регламент – обнародван в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г.

 

За въпроси и предложения относно Защитата на лични данни,

моля използвайте имейл office@ttvi.bg

или контактната форма