РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА НА TRAVEL TV

Ценовата политика на Travel TV се образува на база изследването на типа и размера на аудиторията във всеки един отрязък на денонощието, с цел да се повиши ефективността на рекламодателите.

Ефективната реклама не е еднократен изстрел, а старателно обмислен, адресиран и управляван процес. Ориентираме нашата политика към създаване на дългосрочни партньорски отношения. Непосредствените ползи за нашите партньори са в цените, достигане на целевата аудитория и многото насърчителни бонуси. Ето защо ценовата листа на телевизията търпи чести промени. Ние променяме цените с едноседмично предизвестие и се считат за официални от момента на публикуването им в уеб-сайта на Travel TV.

Вие, нашите клиенти, партньори, агенции и медия шопове сте първи, които научавате за настъпилата промяна!